SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2020-06-03, Trečiadienis, 22:47:07 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Švietimas Rita Vaigauskienė „Nors tema siauresnė, bet mažiau yra daugiau!“

Rita Vaigauskienė „Nors tema siauresnė, bet mažiau yra daugiau!“

Pokyčiai prasideda nuo idėjos, sumanymo, žmonių nusiteikimo ir tarpusavio sutarimo komandoje, kuri siekia juos įgyvendinti. O vėliau priklauso ir nuo aplinkybių, realių galimybių. Niekas šiandien negali pasakyti, kaip atsilieps sumanytiems ar jau įgyvendinamiems pokyčiams pandemijos ir karantino metas, staigus šuolis į nuotolinį mokymą(si). Tikriausiai daugelis prisimins – mes darėme viską ir dar daugiau. Bet ką tai mumyse pakeitė? Ir ar viskas į gera?

Projekto „Lyderių laikas 3“ Radviliškio rajono savivaldybės kūrybinė komanda apsisprendė įgyvendinti pokyčio projektą ,,Patirtinis mokymas(is) – ugdymo(si) patrauklumui“. Kūrybinei komandai nuo praėjusių metų lapkričio vadovauja Rita Vaigauskienė, rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.

Kaip švietimo ir, savaime aišku, projekto bendruomenė išgyvena karantiną? Kas labiausiai keitėsi jūsų rajono savivaldybėje? Ir kam šiuo metu skiriama daugiausiai dėmesio?

Su masiniu nuotoliniu mokymu Lietuvos mokyklos susiduria pirmą kartą, todėl daugumai švietimo įstaigų buvo nemažas iššūkis pradėti mokyti, o mokiniams – mokytis nuotolinėse pamokose. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nurodžius mokytis nuotoliniu būdu visos Radviliškio rajono švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymą pradėjo organizuoti nuotoliniu būdu.

Nuotoliniu būdu ugdymą organizuoja ir dauguma formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjų. Pasiruošimas nuotoliniam ugdymui(si) kėlė daug iššūkių, todėl pradžia savivaldybės įstaigoms nebuvo lengva.

Daug iššūkių buvo įveikta, kai kuriuos dar reikės įveikti ateityje. Galime pasidžiaugti visos rajono švietimo bendruomenės gebėjimais susitelkti, intensyviai bendradarbiauti ir pasiruošti ugdyti ir ugdytis kitaip.

Prasidėjus nuotoliniam mokymui, LL3 Radviliškio rajono savivaldybės pokyčio projekto numatytos veiklos yra atšauktos, tačiau virtualiojoje erdvėje vyksta kūrybinės komandos susitikimai. Juose aptariami pagrindiniai veiksmai, kuriuos turėsime atlikti, kad pasiektume užsibrėžtus pokyčio projekto tikslus.

Šiuo metu kūrybinei komandai labai svarbu išsaugoti švietimo bendruomenės susitelkimą pokyčio projektui.

Projekto savivaldybių kuratorė Renata Pavlavičienė yra sakiusi, kad po puikiai organizuoto bendradarbiavimo renginio kovo 4 d. sakėte: „Gal mūsų tema ir siauresnė, bet mažiau yra daugiau“. Kodėl taip manote?

Posakis „mažiau yra daugiau“ man siejasi su minimalizmo filosofija, kuria besivadovaujantis žmogus šiuolaikiniame pasaulyje gyvena daug paprasčiau: mažiau vartoja – atsirenka tai, kas svarbiausia. Taip ir mūsų pokyčio projekte.

Per pirmąsias projekto kūrybinės komandos konsultacijas buvo daug ir ilgai diskutuota dėl pokyčio temos: analizuoti duomenys, probleminiai klausimai, ieškota pokyčio projekto krypties ir kelis kartus tikslinta projekto tema, kol tapo savastimi.

Mūsų projekto tikslinė grupė – 22 rajono matematikos mokytojai, dirbantys 6–9 klasėse. Lyginant su kitomis savivaldybėmis, tai iš tiesų mažas skaičius, tačiau esame įsitikinę, kad šie mokytojai, tikslingai ir sistemingai mokydamiesi, bendraudami ir bendradarbiaudami, dalindamiesi patirtimi, pamokose taikydami patirtinį mokymą, išbandydami, taikydami ir tobulindami individualiai pasirinktus patirtinio mokymo metodus, ugdymo(si) procesą pavers įtraukiančiu ir patraukliu mokiniui.

Jūs, Rita Vaigauskiene, esate LL3 magistrė, gal todėl jums nesunku „išvardinti duobes“? Buvo kalbėta, kad „didžiausia duobė ištiko rengiant planą, pasimurkdėme, buvome praradę tikėjimą projekto sėkme <...>, galiausiai viskas išsiryškino“. O kodėl „duobė“, rengiant planą? Kokios patirties padėjo įgyti dabartinė padėtis?

Visa kūrybinė komanda aiškiai suvokė, kad tinkamai parengtas pokyčio projekto veiklų planas padės nesiblaškyti ir pasiekti norimą rezultatą, todėl rengiant jį buvo daug diskusijų, nusivylimų ir atradimų. Kai jau buvo aišku, kur eisime, reikėjo ieškoti būdų, su kuo ir kaip eiti.

Pasisemti patirties ir idėjų kūrybinė komanda vyko į projekto „Lyderio laikas“ regioninį forumą „Šiuolaikinis ugdymas: patirtinio mokymosi galimybės ir iššūkiai“, kuris vyko Palangoje. Studijavome kitų savivaldybių pokyčių projektų planus, profesionalių konsultantų dr. Snieguolės Vaičekauskienės ir Norberto Airošiaus padedami kūrėme veiklų plano projektą, kurį aptardavome su projekte dalyvaujančiais matematikos mokytojais ir mokyklų vadovais.

Atsižvelgiant į pastarųjų komentarus ir siūlymus, pokyčio projekto veiklų planas vėl buvo koreguojamas. Susitarus su visomis suinteresuotosiomis grupėmis, planas buvo pateiktas vertinti LL3 tyrėjų komandai. Įtraukdami vadovus, projekte dalyvaujančius mokytojus į planavimą mes visi tapome suinteresuoti siekti suderintų tikslų.

Analizuodami tyrimų duomenis padarėte išvadą, kad nebetenkina tradicinės pamokos, kur mokiniai mažai aktyvūs. Padarėte išvadą, kad reikia orientuotis į pamokos kokybę, nes visiems norisi pagerinti mokinių pažangą. Kaip čia dera patirtinis mokymas(is)?

Regioniniame forume dr. Snieguolė Vaičekauskienė skaitydama pranešimą „Patirtinis ugdymas(is) šiuolaikiniam mokiniui ir mokytojui – geri seni dalykai ar iliuzija?“ teigė, kad patirtinis mokymas turi kviesti aktyviai išgyventi emocijas, pagalvoti, kaip aš mąstau, kodėl taip mąstau, kaip mano mąstymas, loginiai samprotavimai padeda įgyti naujų žinių; kaip aš gebu spręsti problemas ir kt.

Šis mokymosi būdas skatina reflektuoti ir analizuoti savo patirtį ir iš jos mokytis, kartu skatina geriau pažinti save kaip asmenį, kaip besimokantįjį. Taip išmokstama pasitikėti savimi, nebebijoma išsakyti nuomonės, išklausomas ir kitas, šalia esantis. Pereinama nuo mokymo prie mokymosi paradigmos.

Per metodinę dieną „Pamokos sėkmės formulė“ projekte dalyvaujantys matematikos mokytojai papasakojo apie mokymo(si) metodikos atradimus, pasiteisinusias praktikas.

Taikant jas daugumą mokinių pavyko įtraukti į aktyvų matematikos mokymąsi. Keitėsi jų mokymosi motyvacija, o motyvuotų mokinių mokymosi pasiekimai paprastai gerėja, nemotyvuoti jaunuoliai pradeda rodyti iniciatyvą mokytis. Darbas duoda vaisių.

Daug dėmesio skyrėte refleksijai – kiekvieną mėnesį vykdavo metodinė diena, pokytį įgyvendinantys matematikos mokytojai aptardavo, kaip jiems sekasi. Mokyklose vyko profesinės patirties aptarimo valandos. Karantino metu tai teko sustabdyti?

Kaip jau minėjau, karantino metu visa projektinė veikla mokyklose sustabdyta. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, iki karantino, mokytojams buvo organizuoti mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai („IKT pagrįsti metodai patyriminiam mokymui(si)“, lekt. N. Airošius; „Patirtinis ugdymas pamokose“, lekt. V. Kornejevas, ir kt.), kuriuose jie tobulino skaitmenines kompetencijas, analizavo patirtinio mokymo pamokoje aspektus, susipažino su metodais, patys juos išbandė, ir tikimės, kad taiko organizuodami mokymą nuotoliniu būdu. Mokytojai mokydami mokosi, t. y. mokomasi iš asmeninės patirtinio ugdymo metu įgyjamos patirties.

Kaip įsivaizduojate situaciją po karantino? Ar ketinate grįžti ir tęsti? Turime omenyje refleksijas ir kt.? Ar siekti pokyčio kitais būdais, kuriuos atvėrė kritinė situacija pasaulyje?

Pasibaigus karantinui pokyčio projekto veiklos bus tęsiamos. Žinoma, planas bus peržiūrimas ir koreguojamas atsižvelgiant į šiuo laikotarpiu išmoktas pamokas. Labai svarbu, kad pokyčio projekto metu išbandytos veiklos būtų tęsiamos pasibaigus projektui – apie tai pradėjome galvoti iš anksto.

Lyg atspėdami ateitį, projekto tvarumui užtikrinti esame parengę paraišką „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728), kurios tikslas – diegti virtualią reflektavimo sistemą Radviliškio rajono mokyklose.

Šios sistemos taikymas pamokose sudarys mokytojams galimybę atrasti reflektyvaus mokymo(si) būdus ir pradėti sistemingai taikyti juos pamokose.

Kaip pokyčio idėjas, jo kūrėjų komandą palaiko Radviliškio rajono savivaldybė?

Nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios nuolat jautėme Radviliškio rajono savivaldybės vadovų palaikymą ir paramą. Niekas jau nenustemba, kai projekto organizuojamuose renginiuose kartu dalyvauja savivaldybės švietimo specialistai ir vadovai.

Projekto dalyviams, matematikos mokytojams, skiriama lėšų iš biudžeto už papildomą darbą projekte. Finansuojamos neformaliųjų švietimo lyderystės programų dalyvių kelionės į mokymų vietą išlaidos, suteikiamas transportas.

Paramą jaučiame ir dabar, esant sudėtingai situacijai. Palaikymas ir domėjimasis tuo, ką darome, mūsų kūrybinei komandai yra be galo svarbūs!

Dėkojame už atsakymus ir mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė,

Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė,

www.lyderiulaikas.smm.lt/

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla tradiciškai visus mokinius, besidominčius mada bei ją ...
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje į Jaunųjų filologų konkurso šalies etapą jau 46-ąj...
Radviliškio viešojoje bibliotekoje įvyko renginys, skirtas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ...
Kauno „Girstučio“ kultūros centre skambiai finišavo 7-asis mažųjų rašytojų konkurso „L...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko profesinio mokymo įstaigų vadovų...
UNESCO pažymint Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną, Lietuvoje prasidėjo Nacionalinė bib...
Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė, jau penktoji regioninė Dorinio ugdy...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus ...
Pakalniškių pagrindinėje mokykloje vyko renginys, skirtas Europos dienai.
Niekas negalėtų prieštarauti minčiai, jog teatras yra stebuklų stebuklas. Stebuklas dėl to, ka...
Gegužės 22 dieną į Radviliškio sporto areną iš visų Lietuvos kampelių rinkosi stipriausieji...
Pagėgiuose vyko Lietuvos mokinių jaunių laisvųjų imtynių pirmenybės, kuriose varžėsi pajėg...
Būrys Radviliškio rajono maironiečių iš Pakalniškių ir Alksnupių pagrindinių mokyklų (vado...
Gegužės 21 dieną Šeduvos gimnazijos bendruomenę nustebino eisena, lydima mokinių pučiamojo or...
Gegužės 30-31 dienomis Radviliškio Vaižganto progimnazijos 8-okė Tautvydė Dorofėjūtė (mokyt...
Šaukoto pagrindinę mokyklą sudrebino galingas renginys - penkių rajono mokyklų susitikimas. Ši...
Vasarinė saulė ir vasarinis vėjas pagaliau atvyko ir į mūsų šalį. Su Jumis visais, mažais i...
Pakalniškių pagrindinėje mokykloje vyko penktoji rajono maironiečių literatūrinė stovykla „...
Šeduvos gimnazijos sode gerinti mokytojų ir mokinių santykiai neformalioje aplinkoje. Čia vykusi...
Sveiki, mielieji „Radviliškio naujienų“ laikraščio „Vaikų skilties“ skaitytojai. Primin...
Birželio 2–13 dienomis Baisogalos mokyklos–darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdy...
Sveiki, mielieji „Vaikų skilties“ skaitytojai. Po gan lietingų dienų susitinkame šiltame ir ...
Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje septintąjį kartą vyko tradicinis respublikinis kaimo ...
Trys Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro šaltkalvio specialybės mokiniai atliko dar...
Balsavimas
  • Jau seniai laikas.
  • Manau, kad karantino iš viso nereikėjo skelbti.
  • Kol yra sergančių, karantino nutraukti negalima.
  • Karantiną šalies valdantieji tęs iki rinkimų, nes tai jiems naudinga.
Šiandienos Orai
REKLAMA

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas