SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2019-11-18, Pirmadienis, 00:49:50 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės taryboje

Radviliškio rajono savivaldybės taryboje

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-61 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1007 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO pakeistas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimas Nr. T-1007 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-70 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-23 SPRENDIMO NR. T-292 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTAI TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO PRELIMINARIOS PROGRAMOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO nusprendė iš dalies pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų gerinimo ir plėtros preliminarios programos tvirtinimo“ patvirtintos Radviliškio rajono savivaldybės centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų gerinimo ir plėtros preliminarios programos 2 lentelę „Radviliškio miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Pripažintas negaliojančiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-449 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų gerinimo ir plėtros preliminarios programos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-74 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-1081 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO papildytas ir patikslintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-1081 „Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių, mokinių priėmimo laiko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo“.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-77 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO pakeistas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-1021 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-681 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų grupėse dydžio nustatymo“ pakeitimo“ 1 punktu patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašas ir jis išdėstytas nauja redakcija. Nustatyta, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-80 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-773 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ (RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO, ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO, RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS, BENDRUOMENĖS NAMŲ, PRAMOGŲ IR ŠOKIŲ SALIŲ) TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO pakeistas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-773 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 1.2 papunkčiu patvirtintos Radviliškio miesto kultūros centro teikiamų paslaugų kainų lentelės 6 punktas „Įvairaus turto nuoma“. Pripažintas netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. T-941 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-499 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl dalinių išlaidų padengimo kainų“ pakeitimo“ pakeitimo“.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-81 DĖL ŠEDUVOS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO patvirtinta Šeduvos globos namų nuostatų nauja redakcija. Pripažintas netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-06-22 sprendimo Nr. T-617 „Dėl biudžetinės įstaigos Polekėlės globos namų reorganizavimo sąlygų aprašo ir Šeduvos globos namų nuostatų patvirtinimo“ 3 punktas. Šeduvos globos namų direktorė Andžela Brazienė įpareigota VĮ Registrų centre įregistruoti naują Šeduvos globos namų nuostatų redakciją.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-83 DĖL APGYVENDINIMO ŠEDUVOS GLOBOS NAMŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ PADALINYJE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO patvirtintas Apgyvendinimo Šeduvos globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinyje ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-84 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „NYKŠTUKAS“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR RADVILIŠKIO PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO pakeistas Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ pavadinimas ir jie pavadinti Radviliškio pagalbos šeimai centru, patvirtinti Radviliškio pagalbos šeimai centro nuostatai. Pripažintas netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017-11-23 sprendimas Nr. T-711 „Dėl Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ nuostatų dalinio pakeitimo ir naujos redakcijos patvirtinimo“.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-88 DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO patvirtintas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas ir sudaryta skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo komisija: komisijos pirmininkas – Mindaugas Pauliukas, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas; komisijos pirmininko pavaduotojas – Zita Žvikienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė; sekretorius ir narys – Aistė Ginaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja; nariai: Remigijus Rudžianskas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas, Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-95 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-61 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO pakeistas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktas, kuriuo sudaryta Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir patvirtinta jos sudėtis: Gabrielius Verdingas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; Lina Juozapaitytė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja; Lukas Ramančionis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; Imranas Krištanaitis, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokinių tarybos pirmininkas; Dovydas Paškauskas, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys; Erikas Šidlauskas, Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio mokinių savivaldų informavimo centro savanoris; Vida Trinkaitė, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinė.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-96 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO sudaryta Radviliškio rajono savivaldybės etikos komisija iš 7 narių: Etikos komisijos pirmininkas – Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; Etikos komisijos pirmininko pavaduotojas – Jonas Pravilonis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; nariai: Jurgis Baublys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; Paulius Kablys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; Birutė Mickaitienė, Vėriškių seniūnaitijos seniūnaitė; Romas Kalvaitis, Baisogalos bendruomenės atstovas; Vijolė Česienė, Lizdeikos seniūnaitijos seniūnaitė. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatai. Pripažintas netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T-62 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-97 DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO patvirtintas Seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašas. Pripažintas netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-545 ,,Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Išsamiai su šiais sprendimais ir kitais Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti internete adresu www.radviliskis.lt skyriuje Teisinė informacija.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Balsavimas
  • Jaučiuosi saugiai ir nesu patekęs į jokius incidentus.
  • Jaučiuosi saugiai, bet sutemus stengiuosi nekišti nosies į lauką.
  • Dieną - saugu, o sutemus - nesaugu.
  • Būtų saugiau, jeigu daugiau policininkų patruliuotų gatvėse.
  • Labai nesaugu.
Šiandienos Orai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas