SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2021-07-25, Sekmadienis, 18:58:17 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-10-16

Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-10-16

Informacija apie inžinerinių tinklų ryšių bokštų statybą Beinoravos, Birželių, Varnionių, Kairėnėlių, Miežaičių, Papušynio, Šniūraičių, Tyrulių ir Valatkonių kaimuose, Radviliškio rajone

Kviečiame susipažinti su Inžinerinių tinklų ryšių bokštų statybos Beinoravos, Birželių, Varnionių, Kairėnėlių, Miežaičių, Papušynio, Šniūraičių, Tyrulių ir Valatkonių kaimuose, Radviliškio rajone, projektiniais pasiūlymais. Juos galima rasti internete adresu www.radviliskis.lt skyrelyje Teritorijų planavimas ir statyba. Nuorodą nuotoliniam prisijungimui rasite ten pat.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) – VšĮ „Plačiajuostis internetas“, įm. k. 300149794; Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. (8 5) 24 30 882.

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami atskiru raštu iki 2020-10-23 elektroninio pašto adresu paulius.zymancius@enpro.lt.

Informaciją apie viešą susirinkimą, kuris vyks 2020-10-23 17 val., rasite internete adresu www.radviliskis.lt skyrelyje Teritorijų planavimas ir statyba.

Projekto rengėjo informacija

 

Skelbiamas projektų finansavimo konkursas jaunimo ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms 2021 m. finansavimui gauti

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2016 metų spalio 13 dienos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-373 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso nuostatų patvirtinimo“, skelbia konkursą jaunimo ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms 2020 m. finansavimui gauti.

Paraiškas projektams vykdyti gali teikti visos Radviliškio rajone registruotos pelno nesiekiančios jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Asociacijų įstatymą, Viešųjų įstaigų įstatymą, Labdaros ir paramos fondų įstatymą ir Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, kurių steigėjas nėra valstybės ar savivaldybių institucijos.

Paraiškos finansinei paramai gauti NVO turi būti pateiktos pagal patvirtintą formą, kurią galima rasti internete adresu www.radviliskis.lt.

Projekto paraiška turi būti surišta (susegta), puslapiai sunumeruoti, patvirtinta projektą teikiančios NVO antspaudu ir vadovo parašu. Prie projekto turi būti pridėti visi priedai, nustatyti paraiškos formoje. Pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos NVO antspaudu ir vadovo parašu.

Paraiškos priimamos Radviliškio rajono savivaldybėje (218 kabinetas) iki 2020 m. lapkričio 1 d. adresu Aušros a. 10, Radviliškis. Kilus klausimams, prašome rašyti el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt arba skambinti tel. (8 422) 69 018 arba 8 620 33 786.

Konkurso prioritetus ir nuostatus galima rasti internete adresu www.radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

 

Projektas „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Europos socialinio fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015 „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių standartizuotų rašymo testų rezultatus. Projekte dalyvaus penkios veiklą tobulinančios Radviliškio miesto ir rajono mokyklos: Gražinos pagrindinė mokykla, Vinco Kudirkos ir Vaižganto progimnazijos, Grinkiškio Jono Poderio ir Baisogalos gimnazijos. Projekto partnerė – konsultuojanti mokykla Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Projekto metu bus įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa (54 val.), kurioje mokyklos bendruomenės (pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai) mokysis, kaip refleksiją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui, kaip dirbti su virtualia reflektavimo sistema, kaip individualizuoti ir pritaikyti šią sistemą kiekvienam vaikui. Mokymuose dalyvaus 55 asmenys.

Virtuali reflektavimo sistema bus diegiama projekto partnerėse mokyklose 5–8 klasėse. Šių klasių mokiniai projekto laikotarpiu naudosis virtualia reflektavimo sistema ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir anglų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, etikos ir kt. dalykų pamokose. Iš viso virtuali reflektavimo sistema bus panaudota 4440 kartų. Kiekvienam dalyviui pedagogui bus suteiktos šešios konsultacijos, kurias teiks projekto konsultantės. Vyks atvirų veiklų stebėjimas konsultuojančioje mokykloje. Virtualios reflektavimo sistemos taikymas pamokose sudarys mokytojams galimybę atrasti reflektyvaus mokymo(-si) būdus ir pradėti juos sistemingai taikyti pamokose, pagerės ne tik 8 klasės mokinių standartizuotų testų rašymo rezultatai, bet ir mokymosi rezultatai įvairių dalykų pamokose. Mokiniai išsiugdys gebėjimą reflektuoti ir numatyti tobulėjimo kryptis, naudodamiesi sistemingais refleksijų duomenimis, atras savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymosi procesui didžiausią įtaką darančius veiksnius, labiau pasitikės savo sugebėjimais mokytis ir bendrauti.

Planuojamas projekto rezultatas – projekto laikotarpiu virtuali reflektavimo sistema bus panaudota 4440 kartų. Mokiniai naudosis savo mobiliaisiais įrenginiais atsakyti į mokytojo parengtas ir atsiųstas refleksijas mažiausiais du kartus per savaitę per mokslo metus. Tai sudarys įprotį reflektuoti, stebėti save, rasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Moksliškai įrodyta tiesioginė sąsaja tarp gebėjimo reflektuoti ir akademinių pasiekimų. Tikėtina, kad sistemingas reflektavimo sistemos naudojimas gerins ne tik aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatus, bet ir visus akademinius pasiekimus. Aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatai bus matuojami atliekant standartizuotus testus 2021 m. ir 2022 m.

Daugiau informacijos apie projektą – Živilė Laurutienė, projekto vadovė, tel. (8 422) 50 380, el. paštu zivile@ugdcentras.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

 

Informacija apie pradedamą rengti Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Radviliškio rajono savivaldybėje

Informuojame apie pradedamą rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Radviliškio rajono savivaldybėje.

Planavimo pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. T-51 „Dėl leidimo rengti Vėjo elektrinių išdėstymo Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio, Pakalniškių, Šaukoto, Šeduvos miesto ir Šiaulėnų seniūnijose specialųjį planą“.

Planavimo tikslai:

1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

2. numatyti vietas vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai;

3. numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;

4. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Su specialiojo teritorijų planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas tik gavus vertinimo subjektų išvadas dėl jo būtinumo.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. informacinėje sistemoje: S-VT-71-20-428.

Apie parengtą Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Radviliškio rajono savivaldybėje susipažinimą bus paskelbta vėliau.

Projekto rengėjo informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Aukštelkuose gyvena Artūras Satkevičius, kuris vienas augina tris mažamečius vaikus: Faustą, K...
Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima - Radv...

Baseinas Radviliškyje, sporto aikštynas Šeduvoje, rekonstruoti Baisogalos ku...

Savivaldybės didžiojoje salėje surengtas Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Atei...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko regioninis virėjo specialybės mokinių pro...
Savaitgalį vykusių Europos Parlamento rinkimų intriga Radviliškio rajone buvo ta, jog dėl europ...
Gegužės 21-ąją garsiai šurmuliuodami Radviliškio rajono savivaldybės vadovų ir Administracij...
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kvietimu Radviliškio rajono polic...
Gegužės 29-ąją Viešojoje bibliotekoje surengtas jau ketvirtojo Radviliškio rajono savivaldybė...
Kai lauke skaisčiai šviečia saulė, vieni traukia prie vandens telkinių, o kiti stropiai linksta...
Žydinčiu miestu jau nuo seno vadinama Šeduva ir toliau pateisina savo vardą. Uoliai savo aplinko...
Gegužės 30–31 dienomis Radviliškio rajone ir gretimose savivaldybėse surengtas XIX-asis tarpta...
Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikim...
Delegacija iš Skaros, Švedijos, vadovaujama Skaros savivaldybės merės Barbro Hassel, viešėjo R...
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvel...
Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus parke įkurtoje ir neseniai iškilmingai atidarytoje...
Radviliškio miesto kultūros centro salė birželio 3 dieną prisipildė jaunystės, juoko, pasidid...
Vos tik paskelbėme apie rajono valdžios planus šiais metais pradėti statyti baseiną mieste, spo...

Praėjusį sekmadienį Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parke netrūko š...

Radviliškio rajone, prie Šeduvos esančiame Raudondvario aerodrome, savaitgalį vyko Lietuvos lėk...
Balsavimas
  • Taip, turi būti privalomas, nes kitaip pandemijos nesustabdysime.
  • Žmonės turi patys nuspręsti, ar nori skiepytis.
  • Skiepas neturi būti privalomas, bet nepasiskiepiję viešumoje turėtų nešioti kaukes.
  • Žmonės iš viso neturėtų skiepytis, nes tai juos pražudys arba slapta sučipuos.
Šiandienos Orai
REKLAMA

PRENUMERUOK INTERNETU

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas