SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2020-11-29, Sekmadienis, 15:01:16 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-10-09

Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-10-09

Paramos maisto produktais gavėjai, dėmesio!

Parama maisto produktais bus dalijama Radviliškio miesto gyventojams Radviliškio ligoninės teritorijoje (Tėvo Stanislovo g. / Žalioji g.), rajono gyventojams – gyvenamosios vietos seniūnijoje spalio 27–29 dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Pietų pertrauka – 12.00–13.00 val.

Šį kartą maisto paketuose – kvietiniai miltai (pirmos rūšies) (1 vnt.), makaronai (1 vnt.), ryžių kruopos (virimo pakeliuose) (1 vnt.), baltasis cukrus (1 vnt.), kiaulienos konservai (1 vnt.), konservuota daržovių sriuba (raugintų agurkų) (1 vnt.), konservuoti žalieji žirneliai (1 vnt.), saldūs sausi pusryčiai (1 vnt.).

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija skelbia 57.45 kv. m ploto patalpų, esančių Radvilų g. 6, Radviliškis, viešą nuomos konkursą

Minimalus pradinis nuompinigių dydis – 1,20 Eur (be PVM) už 1 kv. m patalpų per mėnesį. Nuomos sutarties trukmė – sutartinė, bet ne ilgesnė kaip 10 metų. Patalpos nuomojamos laisvu nuo ugdymo proceso metu mokinių priežiūrai – užimtumui po pamokų organizuoti. Reikalavimas nuomos konkurso dalyviui ir laimėtojui: turėti pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us).

Paraiškos dalyvauti konkurse kartu su kitais dokumentais pateikiamos užklijuotuose vokuose 2020 m. spalio 8–19 dienomis (progimnazijos darbo valandomis) Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojui ūkiui Jonui Mečioniui (Radvilų g. 6, Radviliškis).

Konkursas vyks 2020 m. spalio 20 d. 10.00 valandą Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje, 104 kabinete (Radvilų g. 6, Radviliškis).

Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM*, konkurso dalyviai sumoka į Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT107181400000130791, AB „Šiaulių bankas“.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 422) 51 945, mob. tel. +370 645 00 825.

Rasa Dagienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė

 

Kviečiame dalyvauti 2021 metų socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkurse

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia dalyvauti 2021 metų socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkurse.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906.

Projektų paraiškas teikti gali pareiškėjai, įregistruoti Juridinių asmenų registre, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

Pareiškėjas pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1. yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

2 paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia ( -ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems;

3. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti turi reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Bendra 2021 metais projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 78 467 tūkst. Eur. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – 20 tūkst. Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami:

1. pareiškėjas neįgaliųjų dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam, pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose, neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimo bei populiarinimo, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose, paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;

2. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus;

3. pareiškėjai bus tie, kas 2020 metais socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus įgyvendino be pažeidimų, t. y. savivaldybės administracija neinicijavo projektui skirtų lėšų sumažinimo ir (ar) nepriėmė sprendimo dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies grąžinimo dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties pažeidimo (-ų).

Projekto paraiška (toliau – Paraiška) rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

Kartu su Paraiška pateikiami šie dokumentai:
1. projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas);
2. pasirašyta deklaracija asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu (Nuostatų 5 priedas);
3. Nuostatų 17 p. nurodytų dokumentų (ar jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) kopijos.

Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Paraiška kartu su pridedamais dokumentais pateikiama elektroniniu paštu srpnb.projektas@radviliskis.lt, vienu elektroniniu laišku pdf formatu ar kitu formatu, kurį galima būtų peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą. Paraiška ir dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Paraiškos, pateiktos po numatyto termino ar pateiktos kitais būdais ir (ar) kitais adresais, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Sonata Dekker telefonu (8 422) 69 147 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 7.00 iki 14.45 val.) arba atvykus į Socialinės paramos skyrių adresu Aušros a. 10, Radviliškis (113 kab. I aukštas).

Išsamesnę informaciją galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje www.ndt.lt. Projektų finansavimas arba teisės aktų registre.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Pradedamos mokėti kompensacinės išmokos pieno gamintojams, priimamos laikinosios valstybės pagalbos paraiškos galvijų laikytojams už parduotus galvijus

Spalio 2 d. pradedamos mokėti kompensacinės išmokos pieno gamintojams, susidūrusiems su ekonominiais sunkumais dėl koronaviruso protrūkio.

Tai jau antras laikinosios valstybės pagalbos išmokų mokėjimo etapas. Šį kartą išmokos – 17,8 mln. Eur – pasieks daugiau kaip 26 tūkst. pareiškėjų. Pagalbos dydis – 88 Eur už pieninę karvę.

Pagalbos lėšos mokamos pieno gamintojams, š. m. birželio 11–30 d. ir rugsėjo 4–11 d. pateikusiems paraiškas rajono, kurioje registruota pareiškėjo valda, savivaldybei.

Lėšas į pieno gamintojų nurodytas sąskaitas perves Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Ši priemonė yra pirmosios pagalbos schemos pieno gamintojams pratęsimas. Ir smulkūs, ir stambūs pieno ūkiai, nukentėję nuo koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltų pasekmių, liepos mėnesį jau gavo daugiau kaip 18 mln. Eur pagalbą už balandžio-gegužės mėnesius.

Primename, kad šiuo metu yra priimamos paraiškos laikinosios valstybės pagalbos paraiškos galvijų laikytojams už skerdimui nuo 2020 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. parduotus galvijus. Paraiškos priimamos iki spalio 15 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje (304 kab.). Daugiau informacijos tel. (8 422) 69 143.

Parengta pagal LR Žemės ūkio ministerijos ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informaciją

 

Informacija apie pratybas Radviliškio rajone

Informuojame, kad Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono (toliau – OGB) kariai:

  • 2020 m. spalio 12–16, 21–23, 26–30 d. miškelyje prie OGB teritorijos šviesiu paros metu vykdys pratybas. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklus, imitaciniai šaudmenys nebus naudojami, kariai nevažinės karinėmis transporto priemonėmis.

  • 2020 m. rugsėjo 30–spalio 1 d., 15–16, 19–20, 22–23 d. Radviliškio rajono Mažuolių, Liaudiškių, Linkaičių miškuose šviesiu ir tamsiu paros metu vykdys lauko taktikos pratybas. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklus, imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Kariai važinės karinėmis transporto priemonėmis maršrutu OGB–Radviliškis–Karčemos–Linkaičiai–Mažuolių miškas.

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Aukštelkuose gyvena Artūras Satkevičius, kuris vienas augina tris mažamečius vaikus: Faustą, K...
Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima - Radv...

Baseinas Radviliškyje, sporto aikštynas Šeduvoje, rekonstruoti Baisogalos ku...

Savivaldybės didžiojoje salėje surengtas Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Atei...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko regioninis virėjo specialybės mokinių pro...
Savaitgalį vykusių Europos Parlamento rinkimų intriga Radviliškio rajone buvo ta, jog dėl europ...
Gegužės 21-ąją garsiai šurmuliuodami Radviliškio rajono savivaldybės vadovų ir Administracij...
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kvietimu Radviliškio rajono polic...
Gegužės 29-ąją Viešojoje bibliotekoje surengtas jau ketvirtojo Radviliškio rajono savivaldybė...
Kai lauke skaisčiai šviečia saulė, vieni traukia prie vandens telkinių, o kiti stropiai linksta...
Žydinčiu miestu jau nuo seno vadinama Šeduva ir toliau pateisina savo vardą. Uoliai savo aplinko...
Gegužės 30–31 dienomis Radviliškio rajone ir gretimose savivaldybėse surengtas XIX-asis tarpta...
Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikim...
Delegacija iš Skaros, Švedijos, vadovaujama Skaros savivaldybės merės Barbro Hassel, viešėjo R...
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvel...
Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus parke įkurtoje ir neseniai iškilmingai atidarytoje...
Radviliškio miesto kultūros centro salė birželio 3 dieną prisipildė jaunystės, juoko, pasidid...
Vos tik paskelbėme apie rajono valdžios planus šiais metais pradėti statyti baseiną mieste, spo...
Praėjusį sekmadienį Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parke netrūko šurmulio. Beveik...
Radviliškio rajone, prie Šeduvos esančiame Raudondvario aerodrome, savaitgalį vyko Lietuvos lėk...
Balsavimas
  • Pritariu, nes senjorams tai būtų didelė paspirtis.
  • Manau, kad reikia didinti esamas pensijas, o ne įvedinėti naujas.
  • Nepritariu, nes jaunos šeimos su vaikais dabar gyvena skurdžiau už senjorus.
  • Jeigu biudžete yra pinigų - kodėl gi ne. Bet tai turi būti daroma ne iš paskolų.
Šiandienos Orai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas