SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2020-10-30, Penktadienis, 23:45:02 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-09-11

Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-09-11

Paskirta bazinė mokykla brandos egzaminams

Informuojame, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A-1136 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ bazine mokykla paskirta Radviliškio Lizdeikos gimnazija (adresas – Lizdeikos g. 6C, 82180 Radviliškis, tel. (8 422) 51 655, el. p. zidruna.onaitiene@gmail.com, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Židrūna Onaitienė).

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020–2021 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės teikti prašymus paskirtos bazinės mokyklos (Radviliškio Lizdeikos gimnazija) direktoriui. Eksternai prašymus turi pateikti iki 2020 m. lapkričio 24 dienos. Pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip septynis brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai, nepateikę prašymo iki 2020 m. lapkričio 24 dienos, prašymus dar galės pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Bazinė mokykla – Radviliškio Lizdeikos gimnazija – priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui, eksternas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą; vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje); studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje); užsienio šalies mokyklos mokinys - užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikdamas prašymą, eksternas įmoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėse mokyklose laikys kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje, ir eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po lapkričio 24 dienos Kauno miesto bazinėje mokykloje.

Rasa Plukienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Bendruomeninių vaikų globos namų steigimui perkamas gyvenamosios paskirties butas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija Bendruomeninių vaikų globos namų steigimui, naudojant Europos Sąjungos fondų lėšas, skelbiamų derybų būdu perka gyvenamosios paskirties butą (85–120 kv. m naudingo ploto (bendras buto plotas ne didesnis kaip 140 kv. m)), ne mažiau 3 miegamųjų kambarių (kambarys negali būti mažesnis kaip 12 kv. m) arba jei būste yra mažiau nei 3 miegamieji kambariai ar ne visų miegamųjų plotas yra ne mažesnis kaip 12 kv. m, tačiau yra galimybė pakeisti išplanavimą, nemažiau kaip du įrengti sanitariniai mazgai (vienoje patalpoje klozetas ir (ar) praustuvė, kitoje – vonia ir (arba) dušas su praustuve), Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio m., Šeduvos m., Baisogalos mstl., Aukštelkų k., Raudondvario k., Alksniupių k., Sidabravo mstl., Grinkiškio mstl., Šiaulėnų mstl., Pakalniškių k., Skėmių k., Šaukoto mstl., Tyrulių mstl. teritorijoje.

Reikalavimai perkamam būstui:

1. Būstas turi būti geros techninės būklės (neperkamas būstas kurio nusidėvėjimas didesnis kaip 60 proc.). Būste turi būti veikianti centralizuota šilumos sistema arba autonominis šildymas, būstas turi būti prijungtas prie centralizuoto vandens tiekimo tinklo bei centralizuotos kanalizacijos nuotekų sistemos, būstas taip pat gali būti su vietiniais nuotekų valymo įrenginiais arba šalia perkamo būsto sklypo ribos turi eiti centralizuotos nuotekų ir vandens sistemos, būste turi būti įrengti elektros energijos ir vandens apskaitos prietaisai.

2. Būstas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas, išnuomotas, atiduotas panaudai ir neturi būti jokių galiojančių sutarčių ar susitarimų dėl būsto perleidimo, nuomos, panaudos ar kitaip neturi būti suvaržytos būsto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės. Jei būstas įkeistas, ne vėliau kaip pasiūlymo teikimo dieną pasiūlymo teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti būstą ir įsipareigojimą išregistruoti būsto įkeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo už būstą dienos.

3. Siūlomas parduoti būstas turi būti geros techninės būklės, tvarkingas, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus:

3.1. santechnikos įranga (vamzdynas, vonia arba dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens maišytuvai turi būti veikiantys);

3.2. tvarkinga elektros instaliacija, veikiantys jungtukai, šakutės lizdai;

3.3. sienos, lubos ir grindys turi būti tvarkingos, švarios (neturi būti pelėsio);

3.4. durys turi būti sandarios, techniškai tvarkingos, su privaloma furnitūra;

3.5. langai turi būti sandarūs, techniškai tvarkingi, su privaloma furnitūra.

4. Būstas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (būsto kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį);

5. Perkamas gyvenamosios paskirties būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Pagal galimybes perkant būstą siekiama įsigyti aukštesnės energinio naudingumo klasės būstą. Pardavėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti būsto energinio naudingumo sertifikatą. Pirmumas teikiamas kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės namams.

6. Jei perkamas būstas turi priklausinių, teikiant pasiūlymą, jame turi būti išskirtos gyvenamo būsto ir priklausinių kainos. Perkamas gyvenamosios paskirties būstas turi būti be baldų (mobilių/kilnojamų), išskyrus įmontuojamus baldus.

7. Pirkimo kaina palyginama su nekilnojamųjų daiktų rinkos kainų analogais ir nustatoma derybų būdu, siekiant ekonomiškai naudingiausio rezultato.

8. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dieną turi būti sumokėti visi mokesčiai už komunalines paslaugas, karštą ir šaltą vandenį, elektros ir šiluminę energiją, dujas, vietinę rinkliavą ir kiti.

Paraiškų pateikimo tvarka:

1. pateikiami dokumentai:

1.1. kandidato užpildyta nustatytos formos paraiška. Į paraiškoje nurodytą kainą turi būti įskaičiuoti būsto pardavimo mokesčiai (pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas sandorio dalyviai apmoka lygiomis dalimis) bei kitos išlaidos, taip pat nurodoma konfidenciali informacija, tačiau nurodyta namo kaina negali būti konfidenciali;

1.2. parduodamo nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, kadastro duomenų bylos ir parduodamo būsto energinio naudingumo sertifikato kopijos.

2. paraiška su parduodamo būsto dokumentų kopijomis pateikiama užklijuotame voke su užrašu „Būstų pirkimo komisijai, Aušros a. 10, Radviliškis. Paraiška dalyvauti skelbiamose derybose (Sąlygos Nr. 5)“, nurodant kandidato rekvizitus (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).

3. kandidatas paraišką dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba.

4. paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

5. kandidatas pasiūlyme turi nurodyti siūlomų pirkti nekilnojamųjų daiktų apžiūrėjimo sąlygas (pavyzdžiui, laiką, per kurį galima apžiūrėti nekilnojamuosius daiktus, ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams).

6. kandidatas turi nurodyti datą, nuo kurios nekilnojamaisiais daiktais bus galima pradėti naudotis bei pageidautiną pirkimo sutarties sudarymo datą.

Paraiška pateikiama paštu, per kurjerį ar tiesiogiai atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrių (214 kab.), Aušros a. 10, Radviliškyje, informacija teikiama tel. (8 422) 69 042, el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai arba jei vokas su pasiūlymu yra neužklijuotas ar kitaip mechaniškai pažeistas grąžinami registruotu laišku.

Galutinis paraiškų-pasiūlymų pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 28 d. 9 val.

Pirkimo paraišką dalyvauti skelbiamose derybose galima gauti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriuje, 214 kab., savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.radviliskis.lt.

Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas – 2020 m. rugsėjo 28 d. 11 val.

Perkančioji organizacija – Radviliškio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188726247).

Adresas, telefonas, faksas – Aušros a. 10, Radviliškis, tel. (8 422) 69 138, faks. (8 422) 69 000.

Informacija teikiama tel. (8 422) 69 042, el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

 

Informacija apie pratybas rugsėjo mėnesį

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 12–13 d. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 608 pėstininkų kuopa (toliau – PK) Linkaičiuose, Radviliškio rajone, vykdys lauko pratybas su ginklais. Pratybų metu važinės karinis transportas, bus naudojami imitaciniai šaudmenys.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 608 pėstininkų kuopos informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Aukštelkuose gyvena Artūras Satkevičius, kuris vienas augina tris mažamečius vaikus: Faustą, K...
Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima - Radv...

Baseinas Radviliškyje, sporto aikštynas Šeduvoje, rekonstruoti Baisogalos ku...

Savivaldybės didžiojoje salėje surengtas Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Atei...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko regioninis virėjo specialybės mokinių pro...
Savaitgalį vykusių Europos Parlamento rinkimų intriga Radviliškio rajone buvo ta, jog dėl europ...
Gegužės 21-ąją garsiai šurmuliuodami Radviliškio rajono savivaldybės vadovų ir Administracij...
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kvietimu Radviliškio rajono polic...
Gegužės 29-ąją Viešojoje bibliotekoje surengtas jau ketvirtojo Radviliškio rajono savivaldybė...
Kai lauke skaisčiai šviečia saulė, vieni traukia prie vandens telkinių, o kiti stropiai linksta...
Žydinčiu miestu jau nuo seno vadinama Šeduva ir toliau pateisina savo vardą. Uoliai savo aplinko...
Gegužės 30–31 dienomis Radviliškio rajone ir gretimose savivaldybėse surengtas XIX-asis tarpta...
Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikim...
Delegacija iš Skaros, Švedijos, vadovaujama Skaros savivaldybės merės Barbro Hassel, viešėjo R...
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvel...
Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus parke įkurtoje ir neseniai iškilmingai atidarytoje...
Radviliškio miesto kultūros centro salė birželio 3 dieną prisipildė jaunystės, juoko, pasidid...
Vos tik paskelbėme apie rajono valdžios planus šiais metais pradėti statyti baseiną mieste, spo...
Praėjusį sekmadienį Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parke netrūko šurmulio. Beveik...
Radviliškio rajone, prie Šeduvos esančiame Raudondvario aerodrome, savaitgalį vyko Lietuvos lėk...
Balsavimas
  • Pritariu, nes senjorams tai būtų didelė paspirtis.
  • Manau, kad reikia didinti esamas pensijas, o ne įvedinėti naujas.
  • Nepritariu, nes jaunos šeimos su vaikais dabar gyvena skurdžiau už senjorus.
  • Jeigu biudžete yra pinigų - kodėl gi ne. Bet tai turi būti daroma ne iš paskolų.
Šiandienos Orai
REKLAMA

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas