SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2020-06-04, Ketvirtadienis, 19:13:52 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-02-28

Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-02-28

Praktinio pobūdžio komandiniai mokymai Radviliškyje vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindama Europos Sąjungos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001), kartu su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ organizuoja praktinio pobūdžio komandinius mokymus, skirtus vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams.

Mokymai Radviliškyje vyks 2020 m. kovo 9 d. Mokymai nemokami. Mokymų trukmė – 8 akad. val. Mokymų pradžia – 9.30 val. Dalyvių skaičius ribotas.

Mokymų dalyviai apie mokymų vietą bei nagrinėjamas situacijas bus informuoti pasibaigus registracijai.

Dėl papildomos informacijos ir registracijos kreiptis į UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ specialistę Vaivą Gratkauskaitę, el. paštas: vaiva.g@ekt.lt, ekt@ekt.lt, bei teirautis tel. (8 5) 25 26 225.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

 

Informacija apie pratybas

Informuojame, kad Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono (toliau – OGB) kariai:

2020 m. kovo 3, 6, 12, 18–20, 27 d. miškelyje prie OGB teritorijos šviesiu paros metu vykdys pratybas. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklus, imitaciniai šaudmenys nebus naudojami, kariai nevažinės karinėmis transporto priemonėmis.

2020 m. kovo 3–5, 11–12, 23–27, 31–04-01 d. Radviliškio r. Mažaičių, Liaudiškių, Linkaičių, Radvilonių, Mažuolių miškuose šviesiu ir tamsiu paros metu vykdys pratybas. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklus, bus naudojami imitaciniai šaudmenys, kariai važinės karinėmis transporto priemonėmis maršrutais OGB–Radviliškis–Aukštelkai–Mažaičių, Radvilonių miškai; OGB–Radviliškis–Linkaičiai–Liaudiškių, Mažuolių miškai.

Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono informacija

 

Informacija apie pratybas

Informuojame, kad 2020 m. kovo 2–5 d. Radviliškyje, Radviliškio miškelyje (Durpyne), Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono kariai vykdys lauko taktines pratybas. Bus naudojami ginklai, šaudmenų imitacija, kasinėjimo darbai atliekami nebus.

Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono informa

 

Skelbiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

Teikiamos programos turinys turi atitikti vieną iš sąlygų, kurios nurodytos Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo ir atrankos tvarkos apraše. Tai yra: mokymosi visą gyvenimą paslaugų Savivaldybėje plėtra, darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas, asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete, andragogų kompetencijų tobulinimas, profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ir tobulinimas, asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Nustatyta, kad konkursui teikiamos programos apimtis turi būti ne mažiau kaip 8 kontaktinio darbo valandos (kontaktinio darbo valanda – 60 min.). Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 16 asmenų.

Konkursui pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Jeigu bus nustatyta, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.

Paraiškas prašome pateikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Marijai Motiejūnienei (104 kab., Aušros a. 10) iki 2020 m kovo 19 d. 17.00 val.

Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą bei paraiškos formą rasite internete adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d889dd03cf511e68f278e2f1841c088.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Kviečiame į viešą projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Daujočių g., Radviliškio m.“ projektinių pasiūlymų svarstymą

Kovo 10 dieną 10 val. Gedimino g. 50, Radviliškyje (UAB „Radviliškio vanduo“ patalpose), vyks viešas projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Daujočių g., Radviliškio m.“ projektinių pasiūlymų svarstymas.

Kviečiame susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir dalyvauti viešame jų svarstyme. Visuomenės atstovai motyvuotus pasiūlymus ir pastabas raštu gali teikti iki viešo susirinkimo pabaigos el. p.: mindaugas.gapsys@radvanduo.lt, administracija@radvanduo.lt.

Projektinius pasiūlymus ir brėžinius galima rasti internete adresu radviliskis.lt.

Projektinių pasiūlymų viešinimas vykdomas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo II skyriuje nustatytą projektinių pasiūlymų sudėtį ir reikalavimus. Viešas projektinių pasiūlymų aptarimas numatomas 2020-03-10 10.00 val. adresu Gedimino g. 50, Radviliškis.

UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g. Radviliškio m., ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“, (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0008). Juo siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo prieinamumą ir efektyvumą Radviliškio mieste.

Įgyvendinat projektą, Radviliškio mieste numatoma pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Taip siekiama pagrindinio projekto tikslo – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, užtikrinant šių paslaugų nepertraukimą kokybišką tiekimą. Šios investicijos prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Įgyvendinant projektą numatoma pakloti apie 0,75 km vandens tiekimo, apie 0,75 km slėginių nuotekų tinklų.

Įvykdžius šiuos darbus, bus sudaryta galimybė 36 gyventojams ir kitiems abonentams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sistemos Radviliškio mieste.

2019 m. gruodžio 11 d. pasirašyta projekto rangos darbų sutartis tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Terebro“. Darbus planuojama baigti per 12 mėnesių.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2019 m. balandžio 8 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-208 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0008“ bei 2019 m. spalio 16 d. tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0008 pakeitimo finansavimo sutartis, kur projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 499.886,66 Eur (be PVM), iš jų 249.943,33 Eur – Europos Sąjungos lėšos, 249.943,33 Eur – projekto partnerio Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemone „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto vykdytojo informacija

 

2020 m. paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais. Vaikų emocinės gerovės metų renginiai Radviliškio rajono savivaldybėje

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva 2020-ieji metai paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais. Vaikų emocinės gerovės metų tikslas - didinti visuomenės supratimą apie vaikų emocinę gerovę ir sutelkti institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių pastangas siekiant geresnės vaikų emocinės gerovės. Stiprinant šalyje vaikų emocinės gerovę, atkreiptinas dėmesys į socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, psichologinių sunkumų, krizių ir psichikos sutrikimų ankstyvą atpažinimą ir savalaikės pagalbos suteikimą, psichologinės pagalbos prieinamumą vaikams, tėvų vaidmens svarbą formuojant vaikų emocinę gerovę, interneto įtaką vaikų emocinei gerovei ir apsaugai nuo grėsmių internete, pagalbos formų, užimtumo ir neformalaus ugdymo plėtrą vaikams su elgesio iššūkiais.

Radviliškio rajono savivaldybė aktyviai prisideda prie Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo, siekdama skatinti visuomenę ir suinteresuotas institucijas bei organizacijas rūpintis vaikų emocine gerove, sutelkiant viso rajono pastangas, siekti geresnės vaikų emocinės gerovės.

Numatytos aktyvios ir prasmingos veiklos Radviliškio rajono mastu

Parengta pagal Radviliškio rajono savivaldybės informaciją

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Aukštelkuose gyvena Artūras Satkevičius, kuris vienas augina tris mažamečius vaikus: Faustą, K...
Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima - Radv...

Baseinas Radviliškyje, sporto aikštynas Šeduvoje, rekonstruoti Baisogalos ku...

Savivaldybės didžiojoje salėje surengtas Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Atei...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko regioninis virėjo specialybės mokinių pro...
Savaitgalį vykusių Europos Parlamento rinkimų intriga Radviliškio rajone buvo ta, jog dėl europ...
Gegužės 21-ąją garsiai šurmuliuodami Radviliškio rajono savivaldybės vadovų ir Administracij...
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kvietimu Radviliškio rajono polic...
Gegužės 29-ąją Viešojoje bibliotekoje surengtas jau ketvirtojo Radviliškio rajono savivaldybė...
Kai lauke skaisčiai šviečia saulė, vieni traukia prie vandens telkinių, o kiti stropiai linksta...
Žydinčiu miestu jau nuo seno vadinama Šeduva ir toliau pateisina savo vardą. Uoliai savo aplinko...
Gegužės 30–31 dienomis Radviliškio rajone ir gretimose savivaldybėse surengtas XIX-asis tarpta...
Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikim...
Delegacija iš Skaros, Švedijos, vadovaujama Skaros savivaldybės merės Barbro Hassel, viešėjo R...
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvel...
Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus parke įkurtoje ir neseniai iškilmingai atidarytoje...
Radviliškio miesto kultūros centro salė birželio 3 dieną prisipildė jaunystės, juoko, pasidid...
Vos tik paskelbėme apie rajono valdžios planus šiais metais pradėti statyti baseiną mieste, spo...
Praėjusį sekmadienį Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parke netrūko šurmulio. Beveik...
Radviliškio rajone, prie Šeduvos esančiame Raudondvario aerodrome, savaitgalį vyko Lietuvos lėk...
Balsavimas
  • Jau seniai laikas.
  • Manau, kad karantino iš viso nereikėjo skelbti.
  • Kol yra sergančių, karantino nutraukti negalima.
  • Karantiną šalies valdantieji tęs iki rinkimų, nes tai jiems naudinga.
Šiandienos Orai
REKLAMA

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas