SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2020-07-05, Sekmadienis, 22:46:13 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-01-10

Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2020-01-10

Informacijos, pateiktos publikacijoje „Mergaitės, automobiliu numuštos ties Linkaičiais, šeimai valdžia parodė dosnumą“ internetiniame tinklalapyje https://www.visuomenesbalsas.lt, patikslinimas

2019 m. gruodžio 26 d. internetiniame tinklalapyje https://www.visuomenesbalsas.lt paskelbtoje publikacijoje „Mergaitės, automobiliu numuštos ties Linkaičiais, šeimai valdžia parodė dosnumą“ paskelbta tikrovės neatitinkanti, netiksli, faktais nepagrįsta ir nepatikrinta informacija. Informuojame, kad straipsnyje minima pilietė G. G. (toliau – Pilietė) prašymą dėl vienkartinės pašalpos skyrimo Savivaldybei pateikė 2019-12-10 (toliau – Prašymas).

Paaiškiname, kad Savivaldybėje prašymai dėl vienkartinės pašalpos skyrimo nagrinėjami vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybės tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T-994 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Minėtus prašymus nagrinėja Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybės sprendimų komisija (toliau – Komisija). Komisijos posėdis dėl piliečių prašymų skirti vienkartinę pašalpą įvyko 2019-12-13, kuriame, kartu su kitais Savivaldybei pateiktais prašymais skirti vienkartinę pašalpą, buvo nagrinėtas ir Pilietės Prašymas. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 44 punktu, kuriame nustatyta, kad „<...> Atvejais, kai reikalingos paramos dydis yra didesnis nei 1 VRP dydis, bet neviršija 12 VRP dydžių, vienkartinė piniginė pašalpa skiriama rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu komisijos teikimu“, kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorių su teikimu Pilietei skirti 300,00 EUR pašalpą.

Pažymėtina, kad įsakymas dėl vienkartinės išmokos skyrimo priimtas 2019-12-19, o pinigai Pilietei buvo pervesti 2019-12-21.

Savivaldybės nuomone:

1. Straipsnyje nurodytas teiginys, kad <...> „į motinos dedamas pastangas dėl sunkiai traumuotos mergaitės valdininkai iš pradžių nelabai kreipė dėmesį“, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės.

Paaiškiname, kad Savivaldybės darbuotojai „nelabai kreipti dėmesio“ į pateiktus piliečių prašymus negali. Toks darbuotojų elgesys prieštarautų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje įvardintiems principams. Pažymime, kad nusiskundimų iš Pilietės dėl Prašymo nagrinėjimo Savivaldybė nėra gavusi nei žodžiu, nei raštu. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Įstatymo 31 straipsnio nuostatas, kuriame nustatyta, kad administracinė procedūra (t. y. prašymo, pareiškimo, skundo ir pan. nagrinėjimas) turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Pareiškėjos Prašymas buvo išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 9 darbo dienas, t. y. minėto įstatymo nustatytais terminais. Priešingai nei teigiama Straipsnyje, Savivaldybės darbuotojai Prašymą išnagrinėjo labai operatyviai ir per gerokai trumpesnį laiką, nei numato teisės aktai.

2. Straipsnyje nurodytas teiginys, kad <...> „Į raštu pateiktą prašymą dėl išmokos skyrimo ir pateikus dokumentus, anot Gitanos G. artimų asmenų, Socialinės paramos skyrius sureagavo labai skeptiškai. Po kelių dienų žodžiu buvo pasakyta, kad išmoka nebus skirta. Maža to, nebuvo net nurodytos atsisakymo skirti išmoką priežastys ir apie tai šeima nebuvo informuota raštu“ taip pat neatitinka tikrovės.

Paaiškiname, kad į viešojo administravimo subjektui raštu pateiktą pareiškėjo prašymą galimybės atsakyti žodžiu Įstatyme nėra numatyta. Informacijos apie Pilietei galimai suteikta informaciją, kad išmoka nebus skirta, Savivaldybė neturi. Dėl atsisakymo skirti išmoką Pilietė nei žodžiu, nei raštu į Savivaldybę nesikreipė.

3. Straipsnyje nurodytas teiginys, kad <...> „Po kilusio ažiotažo bei visuomenės pasipiktinimo valdininkai nebeturėjo kur trauktis. Socialinės paramos skyriaus specialistai skyrė 300 eurų vienkartinę išmoką“, yra melagingas, nepagrįstas ir neatitinka tikrovės.

Kaip minėta, Savivaldybės darbuotojai Prašymą išnagrinėjo ir sprendimą skirti vienkartinę pašalpą priėmė per 9 darbo dienas. Patikiname, kad Sprendimo priėmimui neturėjo ir negalėjo turėti įtakos nei, kaip teigiama Straipsnyje, visuomenės pasipiktinimas, nei kitos priežastys. Akivaizdu, kad sprendimas skirti išmoką Pilietei priimtas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir nustatytais terminais. Sprendimo Pilietei skirti/neskirti vienkartinę išmoką, priėmimui įtakos neturėjo ir negalėjo turėti įtakos nei žiniasklaida, nei kiti asmenys. Savivaldybės specialistai, priimdami Sprendimą, vadovavosi teisės aktų nuostatomis ir tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.“

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – Informavimo įstatymas) 22 straipsnio 11 punkto 4 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų. Akivaizdu, kad Straipsnyje pateikta informacija yra nepagrįsta, nepatikrinta (dėl informacijos patikrinimo žiniasklaidos atstovas į Savivaldybę nesikreipė) ir neparemta jokiais įrodymais.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, 2020-01-08 raštu Nr. S-71(8.24) „Dėl paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo“ kreipėsi į naujienų tinklalapį www.visuomenesbalsas.lt administruojančius asmenis, prašydami paneigti ir patikslinti Informaciją, pateiktą publikacijoje „Mergaitės, automobiliu numuštos ties Linkaičiais, šeimai valdžia parodė dosnumą“ internetiniame tinklalapyje https://www.visuomenesbalsas.lt

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos komentaras

 

Parengtos Radviliškio miesto teritorijos ir Baisogalos miestelio bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos

Vadovaudamiesi Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21, nuostatomis ir tvarka, informuojame:

1. apie atliktą ir Radviliškio savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano, patvirtinto 2010 m. spalio 28 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-1061 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano tvirtinimo“, ir Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano koregavimo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto 2017 m. gegužės 4 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-588 „Dėl Baisogalos miestelio bendrojo plano korektūros patvirtinimo“, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.

2. apie atliktą ir Radviliškio savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. birželio 26 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 440 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano tvirtinimo“, ir Radviliškio miesto bendrojo plano dalies (prie Spindulio ir Jaunystės gatvių) koregavimo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto 2016 m. sausio 21 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-177 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano dallies (prie Spindulio ir Jaunystės gatvių) koregavimo patvirtinimo“, ir Radviliškio miesto bendrojo plano dalies (teritorijos tarp Jaunystės, Gedimino ir Šaltinio gatvių) koregavimo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto 2016 m. kovo 31 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T–251 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano dalies (teritorijos tarp Jaunystės, Gedimino ir Šaltinio gatvių) koregavimo patvirtinimo“, ir Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies (3,2 ha ploto teritorija prie Gedimino gatvės) koregavimo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto 2017 m. gegužės 4 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-587 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano dallies (3,2 ha ploto teritorija prie Gedimino gatvės) korektūros patvirtinimo“, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.

Stebėsenų atlikimo organizatorė – Radviliškio rajono savivaldybės administracija, adresas – Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis, interneto svetainės adresas – www.radviliskis.lt. Kontaktinis asmuo – Artūras Valuckas, tel.: (8 422) 69 007; 8 616 84 081, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt.

Stebėsenos ataskaitos rengėjas – UAB „Gaučė ir Ko“, adresas – Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius. Direktorė – Kristina Gaučė. Kontaktinis asmuo – Rūta Skripkienė, tel. 8 610 62 098, el. paštas ruta@gauce.lt.

Susipažinti su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-158 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano ir Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų aprobavimo“ galima susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4452b47025c411ea8f0dfdc2b5879561 , peržiūrėti Radviliškio miesto teritorijos ir Baisogalos miestelio bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas galima Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS) internetinės svetainės adresu www.tpsis.am.lt.

Kviečiame susipažinti su Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa.

Stebėsenos ataskaitos rengėjo informacija

 

Paskirstytos lėšos 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Informuojame, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-1395-(8.2) paskirstytos lėšos 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

 

Lentele

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Kviečiame teikti kandidatūras

Šiaulių televizija jau dvyliktus metus iš eilės organizuoja tradicinį renginį – „Moteris Saulė 2019“. Kviečiame ir jus apsidairyti aplink ir pastebėti moterį, kuri yra kaimo, miestelio švyturys, guodėja, pagalbininkė, visuomenininkė, puiki kulinarė ar kitos srities darbuotoja. Moteris, kuri kasdieniais darbais žavi aplinkinius. Moterį, kuri švyti gerumu, dosniai dalijasi su visais, yra iniciatyvi ir gal net šiek tiek nepelnytai pamiršta.

Užpildytos anketos renginio organizatoriai laukia elektroniniu paštu reklama@stv.lt. iki 2020 m. sausio 20 d.

Prisidėkime prie savo krašto žmonių, kaimų, miestelių, bendruomenių garsinimo.

Anketą, rinkimų tvarką galima rasti internete adresu www.stv.lt ir www.radviliskis.lt skyrelyje skelbimai.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

 

Socialinių išmokų gavėjai, dėmesio!

Tikslinės kompensacijos – slaugos išlaidų ir priežiūros (pagalbos) išlaidų – planuojamos išmokėti ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 10 d.

Socialinės išmokos – išmokos vaikams – planuojamos išmokėti ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 13 d.

Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Kaimo bendruomenės kviečiamos pasinaudoti parama

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 „Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2020 m. sausio 13 iki vasario 14 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.; pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

  • spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

  • elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai el. p. info@nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 25 26 999 arba 1841, el .p. info@nma.lt.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Aukštelkuose gyvena Artūras Satkevičius, kuris vienas augina tris mažamečius vaikus: Faustą, K...
Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima - Radv...

Baseinas Radviliškyje, sporto aikštynas Šeduvoje, rekonstruoti Baisogalos ku...

Savivaldybės didžiojoje salėje surengtas Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Atei...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko regioninis virėjo specialybės mokinių pro...
Savaitgalį vykusių Europos Parlamento rinkimų intriga Radviliškio rajone buvo ta, jog dėl europ...
Gegužės 21-ąją garsiai šurmuliuodami Radviliškio rajono savivaldybės vadovų ir Administracij...
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kvietimu Radviliškio rajono polic...
Gegužės 29-ąją Viešojoje bibliotekoje surengtas jau ketvirtojo Radviliškio rajono savivaldybė...
Kai lauke skaisčiai šviečia saulė, vieni traukia prie vandens telkinių, o kiti stropiai linksta...
Žydinčiu miestu jau nuo seno vadinama Šeduva ir toliau pateisina savo vardą. Uoliai savo aplinko...
Gegužės 30–31 dienomis Radviliškio rajone ir gretimose savivaldybėse surengtas XIX-asis tarpta...
Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikim...
Delegacija iš Skaros, Švedijos, vadovaujama Skaros savivaldybės merės Barbro Hassel, viešėjo R...
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvel...
Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus parke įkurtoje ir neseniai iškilmingai atidarytoje...
Radviliškio miesto kultūros centro salė birželio 3 dieną prisipildė jaunystės, juoko, pasidid...
Vos tik paskelbėme apie rajono valdžios planus šiais metais pradėti statyti baseiną mieste, spo...
Praėjusį sekmadienį Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parke netrūko šurmulio. Beveik...
Radviliškio rajone, prie Šeduvos esančiame Raudondvario aerodrome, savaitgalį vyko Lietuvos lėk...
Balsavimas
  • Jau seniai laikas.
  • Manau, kad karantino iš viso nereikėjo skelbti.
  • Kol yra sergančių, karantino nutraukti negalima.
  • Karantiną šalies valdantieji tęs iki rinkimų, nes tai jiems naudinga.
Šiandienos Orai
REKLAMA

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas