SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2021-01-21, Ketvirtadienis, 03:05:25 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2019-09-27

Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2019-09-27

Kvietimas dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Tai socialinių pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas jaunuoliams po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam koordinuojant šią veiklą.

Programos uždaviniai:

 • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

 • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.

 • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą).

Mokymosi forma: mokomos 6-12 jaunuolių grupės (nuo 14 iki 21 metų).

Programos trukmė: 8 valandos.

Ankstyvosios intervencijos programą vykdo Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras ir Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Registracija: Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Radvilų g. 17, Radviliškis.

Registruojantis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją (jei programoje dalyvauti yra įpareigota).

Informacija teikiama:

 • Ieva Vileikytė, el. p. i.vileikyte@radviliskisvsb.lt, tel.: (8 422) 50 148, 8 638 06 133;

 • Skaidrė Armonienė, el. p. s.armoniene@radviliskisvsb.lt, tel.: (8 422) 50 148, 8 629 89 560.

Jei nepilnametis asmuo eksperimentuoja psichoaktyviomis medžiagomis – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą. Vienas iš būdų padėti - nukreipti dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

„Padėti kitam atrasti prasmę nereiškia jam tą prasmę duoti. Tačiau jei žmogų išklausysi, atsakymus pasaulio suvokime jis ras pats“.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro informacija

Skelbiamas visuotinas duomenų rinkimas apie asbesto turinčių gaminių kiekius

2019 m. rugsėjo 10 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-928 (8.2) „Dėl Duomenų apie Radviliškio rajono savivaldybėje esančius asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta tvarka, kaip bus renkama, kaupiama ir teikiama informacija apie viešojo naudojimo pastatuose, gyvenamuosiuose namuose ir kituose statiniuose esantį jiems statyti panaudotą asbesto turinčių gaminių bei vis dar esantį aplinkoje asbesto turinčių gaminių kiekį.

Prašome gyventojus, įstaigas ir organizacijas aktyviai dalyvauti teikiant aktualią informaciją apie asbesto turinčių gaminių kiekį, esantį Jūsų pastate (pastatuose). Iš Jūsų duomenis priims ir pakonsultuos Jūsų gyvenamosios vietos seniūnija (seniūnaitis).

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskirta bazinė mokykla

Informuojame, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A-963 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ bazine mokykla paskirta Radviliškio Lizdeikos gimnazija (adresas – Lizdeikos g. 6c, 82180 Radviliškis, tel. (8 422) 51 655, el. p. zidruna.onaitiene@gmail.com, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Židrūna Onaitienė).

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019–2020 mokslo metais, po rugsėjo 18 dienos galės teikti prašymus paskirtos bazinės mokyklos (Radviliškio Lizdeikos gimnazija) direktoriui. Eksternai prašymus turi pateikti iki 2019 m. lapkričio 24 dienos. Pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip septynis brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai, nepateikę prašymo iki 2019 m. lapkričio 24 dienos, prašymus dar galės pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Bazinė mokykla – Radviliškio Lizdeikos gimnazija – priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui, eksternas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą; vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje); studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje); užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikdamas prašymą, eksternas įmoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėse mokyklose laikys kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje, ir eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po lapkričio 24 dienos Kauno miesto bazinėje mokykloje.

Rasa Plukienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Paskelbtas Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama padėti šeimoms savarankiškai ir konstruktyviai funkcionuoti, kurti santykius, pagrįstus šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe, skelbia Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursą 2020–2021 m.

Šio konkurso tikslas – atrinkti projektus, padėsiančius ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, kurios santykiai pagrįsti šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos.

Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki 2019 m. spalio 16 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie konkursą https://socmin.lrv.lt

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją

Spalio 3 d. – Konstitucijos egzaminas. Kviečiame dalyvauti

Spalio 3 d., ketvirtadienį, 12 val. Radviliškio rajono gyventojai kviečiami dalyvauti Konstitucijos egzamine 2019 ir pasitikrinti savo žinias. Visų norinčiųjų laukiame Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje (Aušros a. 10, Radviliškis, II a.)

Egzamino koordinatorė Radviliškio rajone – Eligija Zoltnerienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė. Norinčius laikyti egzaminą kviečiame užsiregistruoti tel. (8 422) 69 054 arba el. paštu eligija.zoltneriene@radviliskis.lt

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas – jau 13-tą kartą vykstanti visuotinė teisinių žinių patikrinimo akcija.

Egzamine kviečiami registruotis ir dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, mylintys savo šalį ir norintys dar geriau išmanyti pagrindinį Lietuvos įstatymą – Konstituciją.

Informacija apie egzamino organizavimą

Pirmasis egzamino etapas savivaldybėse, mokyklose, universitetuose, kitose institucijose rengiamas spalio 3 dieną. Geriausias Konstitucijos žinias pademonstravę pirmojo etapo dalyviai dėl nugalėtojo vardo rungsis antrajame etape, vyksiančiame spalio 17 dieną.

Spalio 3 d., 12.00 val. egzaminą visi norintys galės laikyti ne tik tam numatytose vietose, bet ir internetu – portale DELFI. Egzaminas pritaikytas jį laikyti išmaniuosiuose įrenginiuose, todėl pasivaržyti dėl geriausiai Konstituciją išmanančio vardo bus galima kad ir prie pietų stalo. Trys geriausiai ir per trumpiausią laiką internete testą išsprendę dalyviai išsyk pateks tarp egzamino laureatų, jiems dalyvauti antrajame etape nebereikės.

Po tris geriausius Konstitucijos žinovus bus atrinkta atskirose grupėse: teisinį išsilavinimą turintys arba jo siekiantys bei teisinio išsilavinimo neturintys asmenys, egzaminą laikę internetu, nuteistieji, aklieji. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų mokiniai „Konstitucijos pamokoje“ rungsis keturiose amžiaus grupėse. Mažiausieji – 1–4 klasių – egzamino dalyviai pilietiškumo mokysis atlikdami kūrybinę užduotį tema „Mano namai – Laisva Lietuva!“.

Pirmajame etape bus pateikta 30 uždarų klausimų, antrajame – 19 uždarų ir vienas atviras klausimas. Į antrąjį etapą pateks tie, kurie teisingai atsakys į mažiausiai 23 klausimus.

Nugalėtojai spalio 28 d. bus pakviesti į iškilmingus Konstitucijos egzamino apdovanojimus, kurie vyks Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

Daugiau informacijos ir bandomuosius testus rasite www.konstitucijosegzaminas.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Radviliškio rajone – seniūnaičių rinkimai. Pradėti registruoti kandidatai

Primename, kad paskelbti seniūnaičių rinkimai visose Radviliškio rajono seniūnijose. Kandidatai į seniūnaičius jau gali teikti savo kandidatūras seniūnijoms.

Daugiau informacijos apie rinkimus – www.radviliskis.lt skyrelyje Skelbimai.

Seniūnaitį renka šios seniūnaitijos gyventojai, turintys teisę rinkti Radviliškio rajono savivaldybės tarybą ir deklaravę šios seniūnaitijos teritorijoje savo gyvenamąją vietą.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos, asmuo į seniūnaičius gali išsikelti pats.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

 • įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

 • yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

 • yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

 • teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai:

 • sutikimą (pagal aprašo 1 priedą);

 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

 • gyvenimo aprašymą (CV);

 • vieną 3x4 cm nuotrauką.

Teisės aktai:

 • Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-97 „Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. A-961-(8.2) „Dėl seniūnaitijų sudarymo“;

 • Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkis 2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. M-77-2.5 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“;

 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų grafikų tvirtinimo.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Nuo rugsėjo 25 d. Radviliškio rajone pradedamas šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams

Nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. Radviliškio rajone pradedamas 2019–2020 metų šildymo sezonas visiems šilumos vartotojams.

Radviliškio rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, kiti šilumos vartotojai, suderinę su šilumos tiekėju, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios kitu laiku, negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-24 įsakymą Nr. A-1000-(8.2) „Dėl 2019–2020 metų šildymo sezono pradžios“ galima rasti internete adresu www.radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Spalio 1 dieną – gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimas

Informuojame, kad 2019 m. spalio 1 d. nuo 10.15 val. iki 10.17 val. vyks gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimas, kurio metu visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos elektros sirenos, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS) trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus gyventojams bus siunčiami pranešimai.

Rekomenduojame gyventojams nustatyti savo mobiliuosius telefonus, kad jie galėtų priimti perspėjimo pranešimus. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama internete adresu www.gpis.vpgt.lt.

Patikrinimas atliekamas vykdant valstybinio lygio civilinės saugos funkcines pratybas.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Pradėta teikti asmeninio asistento paslauga

Radviliškio rajono savivaldybė kartu su projekto „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“ partneriu Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centru nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. pradeda teikti nemokamą asmeninio asistento paslaugą neįgaliems rajono gyventojams.

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Teisę į asmeninio asistento paslaugą turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Paslaugos trukmė – paslauga paslaugos gavėjui bus teikiama iki 4 valandų per dieną, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Paslaugų poreikis nustatomas vieneriems metams.

Kur kreiptis ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugą, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia:

1. laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

4. dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Visą išsamią informaciją, susijusią su paslaugos gavimu, gali suteikti:

 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 058, el. paštas – rasa.miskiniene@radviliskis.lt.

 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialių paslaugų centre, tel.: (8 422) 53 499, 8 610 46 009, el. paštas – info@rpbspc.lt

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Aukštelkuose gyvena Artūras Satkevičius, kuris vienas augina tris mažamečius vaikus: Faustą, K...
Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima - Radv...

Baseinas Radviliškyje, sporto aikštynas Šeduvoje, rekonstruoti Baisogalos ku...

Savivaldybės didžiojoje salėje surengtas Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Atei...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko regioninis virėjo specialybės mokinių pro...
Savaitgalį vykusių Europos Parlamento rinkimų intriga Radviliškio rajone buvo ta, jog dėl europ...
Gegužės 21-ąją garsiai šurmuliuodami Radviliškio rajono savivaldybės vadovų ir Administracij...
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kvietimu Radviliškio rajono polic...
Gegužės 29-ąją Viešojoje bibliotekoje surengtas jau ketvirtojo Radviliškio rajono savivaldybė...
Kai lauke skaisčiai šviečia saulė, vieni traukia prie vandens telkinių, o kiti stropiai linksta...
Žydinčiu miestu jau nuo seno vadinama Šeduva ir toliau pateisina savo vardą. Uoliai savo aplinko...
Gegužės 30–31 dienomis Radviliškio rajone ir gretimose savivaldybėse surengtas XIX-asis tarpta...
Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikim...
Delegacija iš Skaros, Švedijos, vadovaujama Skaros savivaldybės merės Barbro Hassel, viešėjo R...
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvel...
Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus parke įkurtoje ir neseniai iškilmingai atidarytoje...
Radviliškio miesto kultūros centro salė birželio 3 dieną prisipildė jaunystės, juoko, pasidid...
Vos tik paskelbėme apie rajono valdžios planus šiais metais pradėti statyti baseiną mieste, spo...
Praėjusį sekmadienį Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parke netrūko šurmulio. Beveik...
Radviliškio rajone, prie Šeduvos esančiame Raudondvario aerodrome, savaitgalį vyko Lietuvos lėk...
Balsavimas
 • Taip, turi būti privalomas, nes kitaip pandemijos nesustabdysime.
 • Žmonės turi patys nuspręsti, ar nori skiepytis.
 • Skiepas neturi būti privalomas, bet nepasiskiepiję viešumoje turėtų nešioti kaukes.
 • Žmonės iš viso neturėtų skiepytis, nes tai juos pražudys arba slapta sučipuos.
Šiandienos Orai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas