SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2021-01-20, Trečiadienis, 16:27:43 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2019-07-05

Radviliškio rajono savivaldybės aktualijos 2019-07-05

Išrinkti jaunimo atstovai į Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

Birželio 21 d. įvyko su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų visuotinis susirinkimas, kuriame išrinkti keturi jaunimo (14–29 m.) atstovai į Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

Susirinkime kiekvienas kandidatas prisistatė, išsakė savo nuomonę ir pozicijas, kodėl jis turėtų būti išrinktas į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, atsakinėjo į klausimus.

Sprendžiamojo balso teisę turėjo penkių, pateikusių pageidavimą dalyvauti susirinkime, jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Jie slaptu balsavimu išrinko savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus. Jais tapo: Imranas Krištanaitis (Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokinių tarybos pirmininkas), Erikas Šidlauskas (Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio mokinių savivaldų informavimo centro savanoris), Dovydas Paškauskas (save išsikėlęs kandidatas, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys) ir Vida Trinkaitė (save išsikėlusi kandidatė, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinė, LMS Radviliškio mokinių savivaldos informavimo centro savanorė).

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, kuris padeda įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos srityse.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš aštuonių narių: keturi savivaldybės institucijų atstovai ir keturi rajono jaunimo (14–29 m.) atstovai. Visa Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis bus patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos rugpjūčio mėnesio posėdyje.

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos informacija

Informacija apie maudyklų vandens kokybę

Radviliškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius 2019 m. birželio 26 d. atliko Radviliškio rajono Arimaičių ežero, Eibariškių tvenkinio, Prastavonių k. tvenkinio maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus ir smėlio parazitologinius tyrimus.

Įvertinus tyrimų duomenis nustatyta, kad Arimaičių ežero, Eibariškių tvenkinio, Prastavonių k. tvenkinio vanduo atitinka maudyklų vandens higienos reikalavimus, paplūdimių smėlis yra švarus ir maudytis šiose maudyklose yra saugu.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Nuo 2019 m. liepos 1 d. vertinant negalią asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildys savivaldybės

Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildys ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.

Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną.

Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas informuos asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.

Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis ir savivaldybės atsiųstą užpildytą klausimyną.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Radviliškio rajono savivaldybės taryboje

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl įkainio už teikiamas paslaugas patvirtinimo“ patvirtintas Radviliškio miesto aikštėje įrengto fontano meninės kompozicijos atlikimo pagal individualius užsakymus trumposiomis žinutėmis paslaugų įkainis – 2,00 Eur už vieną meninės kompozicijos atlikimą.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-43 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pradžios ir trukmės Radviliškio rajono savivaldybės įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas nustatymo“ nustatyta 2019–2020 mokslo metų pradžią ir trukmę Radviliškio rajono savivaldybės įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo): Radviliškio dailės ir muzikos mokyklose – nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. gegužės 29 d; Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriuje – nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. liepos 3 d. pradinio rengimo etapui, iki 2020 m. liepos 17 d. meistriškumo ugdymo etapui, iki 2020 m. liepos 31 d. meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo ugdymo etapui; Radviliškio plaukimo baseine – nuo 2019 metų rugsėjo 2 d. iki 2020 metų liepos 3 d. pradinio rengimo etapui; Radviliškio r. Palonų ir Kutiškių daugiafunkciuose centruose – nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. birželio 26 d.; Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose – nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. birželio 9 d. pradinių klasių mokiniams, iki 2020 m. birželio 23 d. 5–8, 9–10 klasių, II–III gimnazinių klasių mokiniams, iki 2020 m. gegužės 22 d. IV gimnazinių klasių mokiniams.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Mokymo lėšų, skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokymo lėšų, skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, naudojimo tvarkos aprašas.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-1081 „Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių, mokinių priėmimo laiko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-1081 „Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių , mokinių priėmimo laiko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo“ patvirtintų klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius 4, 19 punktuose.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-47 „Dėl Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinta Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos nuostatų nauja redakcija.

2019 m. . birželio 27 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-01-24 sprendimo Nr. T-1043 „Dėl Šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ pakeista Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėtis: vietoje Jūratės Bredulskienės, Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos narės, įrašyta Aldona Januševičienė, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė, ir vietoje Vidos Stasės Skarelienės, Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos narės, įrašytas Justinas Kvėglys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-53 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-838 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktas ir Radviliškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba sudaryta iš 8 narių: Rimas Špakauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; Lina Baškevičienė, Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja; Ilona Gvazdžiauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Rimvydas Aleknavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), Andželika Barčkienė, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė, Ala Beliajeva, Radviliškio rusų kultūros centro narė, Lena Skriptienė, Radviliškio miesto vietos veiklos grupės vadovė, Romualda Pranskietienė, Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-54 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai.

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ Radviliškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisija sudaryta iš 5 narių: Antikorupcijos komisijos pirmininkas – Saulius Luščikas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys; jo pavaduotojas – Arnoldas Matuzevičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas; nariai: Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė; Jolitas Onaitis, Kudirkos seniūnaitijos seniūnaitis; Romas Kalvaitis, Baisogalos bendruomenės atstovas, ir patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai.

Išsamiai su šiais ir kitais Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti internete adresu www.radviliskis.lt skyrelyje Teisinė informacija.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Jeep Club Lithuania“ kviečia prisijungti prie automobilių žygio „Baltijos kelias – 30“

2019 m. rugpjūčio 23 d. Lietuva, Latvija ir Estija minės Baltijos kelio 30-ąjį jubiliejų. Tai ypač svarbus jubiliejus visoms trims Baltijos šalims, simbolizuojantis LAISVĘ, VIENYBĘ IR BROLYBĘ.

„Jeep Club Lithuania“ kviečia prisijungti prie automobilių žygio „Baltijos kelias – 30“. Žygio pradžia – rugpjūčio 23 d. Katedros aikštėje, Vilniuje, kur ir prieš 30 metų prasidėjo Baltijos kelias. Oficialūs Lietuvos Respublikos atstovai atidarys šį renginį bei įteiks tris simbolines vėliavas, skirtas žygiui, Latvijos ir Estijos valdžios atstovams.

Organizuojamos dvi automobilių kolonos. Rugpjūčio 23 d. viena automobilių kolona, papuošta tautine ir Baltijos kelio jubiliejui skirta atributika, išvyksta iš Vilniaus į Taliną, kita – iš Talino į Vilnių. Automobilių kolonoms susitikus Rygoje, vietos valdžiai bus įteiktos simbolinės dovanos – trijų Baltijos valstybių vėliavos, ir žygis tęsiamas toliau numatytomis kryptimis. Rugpjūčio 23 dienos vakare tiek Vilniuje, tiek Taline, pasitikus automobilių kolonas, bus organizuojami koncertai, skirti Baltijos kelio 30-mečiui. Visose trijose sostinėse bus giedami šalių himnai. Visą žygį tiesiogiai transliuos renginio partneriai DELFI ir LRT.

Norintys žygyje dalyvauti Radviliškio rajono gyventojai kviečiami prisijungti prie kolonos atkarpoje Vilnius–Panevėžys. Radviliškio rajono gyventojus, norinčius dalyvauti šiame žygyje, kviečiame kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybę el. p. eligija.zoltneriene@radviliskis.lt iki liepos 25 dienos.

Pagrindinis renginio organizatorius (koordinatorius) – „Jeep Club Lithuania“.

Projekto pagrindiniai globėjai ir informaciniai partneriai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir Vilniaus miesto savivaldybė. Oficialūs komunikacijos partneriai LRT ir DELFI.

Renginį globoja renginio bičiuliai – Lietuvos kelių policijos tarnyba.

Pakartokime istoriją visi kartu.

Informacija apie projektą – www.BaltijosKelias30.Lt.

Informacija apie autobusų eismą Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną

Informuojame, kad Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną (2019-07-06) vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo autobusų maršrutais autobusai nevažiuos.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Aptarti klausimai dėl vandentvarkos ir nuotekų tinklų veikimo užtikrinimo ekstremalių įvykių atvejais

Radviliškio rajono savivaldybėje posėdžiavę Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai aptarė klausimus dėl vandentvarkos ir nuotekų tinklų veikimo užtikrinimo ekstremalių įvykių atvejais.

UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Egidijus Barčkus komisijos nariams pristatė įmonės priemonių planą, kuriame numatyti visi ištekliai, resursai ir priemonės, padėsiantys užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos tęstinumą ekstremaliojo įvykio atveju.

Pasak jo, jau beveik visi Radviliškio rajone esantys ir šios įmonės administruojami objektai yra stebimi nuotoliniu būdu. „Įrengus vandens kokybės gerinimo įrenginius Arimaičių, Kaulinių, Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių ir Jonaitiškio gyvenvietėse, nuotoliniu būdu jau bus stebimi visi UAB „Radviliškio vanduo“ administruojami geriamojo vandens tiekimo taškai, dispečerinėje Radviliškyje sėdintis operatorius galės užkirsti kelią didesnio masto avarijai, iš anksto pastebėjęs didesnį vandens padavimo srautą“, – sakė E. Barčkus.

Įvykus didesnei vandentiekio avarijai, mobilūs elektros generatoriai užtikrins elektros tiekimą, prireikus gali būti nutiesta antžeminė vandens tiekimo linija, Radviliškio mieste yra du vandens rezervuarai, galimybė vandenį tiekti mobiliomis cisternomis iš kitų artimiausių vandenviečių. Sutrikus centralizuotai nuotekų šalinimo sistemai, esant dabartinėms vandens suvartojimo sąlygoms, rezervuarai, šachtos ir šulinėliai prisipildytų per maždaug 3–4 valandas. Įmonė turi specializuotas transporto priemones nuotekoms išvežti į valyklą arba į rezervuarus, gali montuoti antžemines linijas.

Ekstremaliųjų situacijų komisijos priminkė Jolanta Margaitienė, išklausiusi UAB „Radviliškio vanduo“ direktoriaus E. Barčkaus ekstremaliųjų situacijų valdymo plano pristatymą, įpareigojo įmonės direktorių rudenį suorganizuoti stalo pratybas šiais aktualiais klausimais ir atnaujinti įmonės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriame būtų numatytos priemonės, užtikrinančios įmonės veiklos tęstinumą ir paslaugų teikimą gyventojams.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Aukštelkuose gyvena Artūras Satkevičius, kuris vienas augina tris mažamečius vaikus: Faustą, K...
Tarptautinę Šeimos dieną Radviliškio rajono gyventojai šventė lyg viena didelė šeima - Radv...

Baseinas Radviliškyje, sporto aikštynas Šeduvoje, rekonstruoti Baisogalos ku...

Savivaldybės didžiojoje salėje surengtas Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Atei...
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vyko regioninis virėjo specialybės mokinių pro...
Savaitgalį vykusių Europos Parlamento rinkimų intriga Radviliškio rajone buvo ta, jog dėl europ...
Gegužės 21-ąją garsiai šurmuliuodami Radviliškio rajono savivaldybės vadovų ir Administracij...
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro kvietimu Radviliškio rajono polic...
Gegužės 29-ąją Viešojoje bibliotekoje surengtas jau ketvirtojo Radviliškio rajono savivaldybė...
Kai lauke skaisčiai šviečia saulė, vieni traukia prie vandens telkinių, o kiti stropiai linksta...
Žydinčiu miestu jau nuo seno vadinama Šeduva ir toliau pateisina savo vardą. Uoliai savo aplinko...
Gegužės 30–31 dienomis Radviliškio rajone ir gretimose savivaldybėse surengtas XIX-asis tarpta...
Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikim...
Delegacija iš Skaros, Švedijos, vadovaujama Skaros savivaldybės merės Barbro Hassel, viešėjo R...
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio 1 dieną ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Atsižvel...
Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus parke įkurtoje ir neseniai iškilmingai atidarytoje...
Radviliškio miesto kultūros centro salė birželio 3 dieną prisipildė jaunystės, juoko, pasidid...
Vos tik paskelbėme apie rajono valdžios planus šiais metais pradėti statyti baseiną mieste, spo...
Praėjusį sekmadienį Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parke netrūko šurmulio. Beveik...
Radviliškio rajone, prie Šeduvos esančiame Raudondvario aerodrome, savaitgalį vyko Lietuvos lėk...
Balsavimas
  • Taip, turi būti privalomas, nes kitaip pandemijos nesustabdysime.
  • Žmonės turi patys nuspręsti, ar nori skiepytis.
  • Skiepas neturi būti privalomas, bet nepasiskiepiję viešumoje turėtų nešioti kaukes.
  • Žmonės iš viso neturėtų skiepytis, nes tai juos pražudys arba slapta sučipuos.
Šiandienos Orai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas