SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.
Šiandien yra: 2019-05-23, Ketvirtadienis, 06:24:50 Radviliškio krašto naujienų portalas
RSS
Pagrindinis Aktualijos Kvietimas kiaulių augintojams teikti paraiškas

Kvietimas kiaulių augintojams teikti paraiškas

Žemės ūkio ministerija, siekdama palengvinti smulkiesiems kiaulių augintojams iškilusias grėsmes dėl afrikinio kiaulių maro, nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. kviečia teikti paraiškas pagal tris priemones:

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS SKATINANT VYKDYTI AFRIKINIO KIAULIŲ MARO PREVENCIJOS PRIEMONES

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (304 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;

2. užpildytą paraišką;

3. dėl pareiškėjo skerdžiamų ar nugaišintų kiaulių pareiškėjui išduoto (-ų) mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją (-as).

Pagalba teikiama:

1. 2019 m. sausio mėnesį laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB) ir nuo 2019 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos visos paskerstos ar nugaišintos;

2. sudarė sąlygas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) ištirti skerdžiamas ar nugaišintas kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3. įsipareigojo 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

5. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

Mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą ar nugaišintą kiaulę.

DĖL PAGALBOS UŽ ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (304 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;

2. užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

3. pareiškėjui išduotą (-us) mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją (-as).

Pagalba už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimą teikiama pareiškėjams:

1. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, nugaišino ir sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM), arba patys atsisakė auginti kiaules jas visas išskersdami ar nugaišindami;

2. pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3. įsipareigojo ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;

4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Aprašo nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB;

5. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

6. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2018 m. spalio 16 d. ir (arba) einamaisiais metais.

Atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų per 4 metus.

Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.

Tuo atveju, kai lėšų poreikis pagal tinkamas finansuoti paraiškas viršija kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, pirmumas suteikiamas pareiškėjų, kurių kiaulių laikymo vieta yra rajonuose, kuriuose 2018 ir (arba) 2019 metais nustatyta AKM atvejų šernams ir (arba) kiaulėms, paraiškoms. Apskaičiuota pagalbos suma gali būti mažinama ne daugiau kaip 40 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą atsižvelgiant į kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, neišmokama.

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytus ūkinius gyvūnus nėra tinkama finansuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, ne PVM mokėtojas.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje.

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS UŽ BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (304 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;

2. užpildytą paraišką;

3. biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

1. sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;

2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;

3. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB);

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

5. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 m.

Pagalba teikiama, kai įsigyjamos šios biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės:

1. tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;

2. vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;

3. langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;

4. pašarų terminio apdorojimo įranga;

5. dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;

6. dezinfekciniai purkštuvai;

7. plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;

8. konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;

9. priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);

10. asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.;

11. asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2018-10-16 iki paraiškos pateikimo dienos.

Atlyginama iki 90 procentų biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui.

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones nėra tinkama finansuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, ne PVM mokėtojas.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija

Komentarus prašome rašyti etiškai, už jų turinį portalo administratorius neatsako.

Susijusios naujienos

Savaitgalį visi keliai vedė į Radviliškio rajone esantį Burbiškio dvarą. Čia pavasariškai i...
Prieš Velykas, Didįjį pirmadienį, Radviliškio parapijos bažnyčioje užvirė intensyvūs darba...
Gegužės 20 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką radviliškiečius, mėgstančius skaniai ...
Šeduviams ir miesto svečiams nebereikės rankoje spausti saldainių popierėlių ar neradus šiuk...
Balsavimas
  • Jau seniai reikėjo pakeisti, kiek dar šlovinsim sovietų didvyrius.
  • Pritariu, kad gatvė būtų pervadinta Tėvo Stanislovo vardu.
  • Kam tuos pavadinimus kaitalioti, man ir taip gerai.
  • Man tas pats - turiu didesnių rūpesčių negu gatvės pavadinimas.
Šiandienos Orai
REKLAMA

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas